Dobór

Wiele budynków kubaturowych oraz obiektów wymagających stale otwartych drzwi, boryka się z problemem niepożądanego napływu zimnego lub ciepłego powietrza do wewnątrz obiektu. Zastosowanie przemysłowej kurtyny powietrznej GUARDPRO wyeliminuje ten problem i zapewni rozdzielenie warunków klimatycznych panujących wewnątrz budynku oraz tych na zewnątrz. Poniżej przedstawiamy kryteria doboru urządzeń GUARDPRO.

1

Montaż poziomy

Szerokość ościeżnicy drzwiowej powinna być mniejsza lub równa szerokości nawiewanego strumienia powietrza.
Przemysłowe kurtyny GUARDPRO występują w dwóch długościach modułowych 1,5 m oraz 2 m. Należy zauważyć, iż w zależności od potrzeby możemy łączyć poszczególne segmenty modułowe zgodnie z dostępną kombinatoryką.

2

Montaż pionowy

Wysokość ościeżnicy drzwiowej powinna być mniejsza lub równa szerokości nawiewanego strumienia powietrza. Przemysłowe kurtyny GUARDPRO występują w dwóch długościach modułowych 1,5 m oraz 2 m. Należy zauważyć, iż w zależności od potrzeby możemy łączyć poszczególne segmenty modułowe zgodnie z dostępną kombinatoryką (schemat modułów powyżej).

3

Wysokość montażu

ZASIĘG STRUGI POWIETRZA PION / POZIOM

Maksymalny zasięg strugi powietrza w układzie poziomym (wysokość drzwi) oraz w układzie pionowym (szerokość drzwi) wynosi 7,5 m.

4

Wydajność

Wydajność grzewcza powinna być dostosowana do temperatury wewnątrz pomieszczenia, siły oraz kierunku wiatru na zewnątrz a także charakteru samego pomieszczenia. Głównym kryterium regulowania mocy grzewczej jest temperatura wewnątrz pomieszczenia w pobliżu drzwi.

Firma SONNIGER jako ekspert w dziedzinie zastosowania kurtyn powietrznych w celu stworzenia ekonomicznego układu przemysłowych kurtyn wodnych w układzie pionowym proponuje wykorzystanie systemu ACTIVE PROTECTION.