DESTRYFIKATOR

Destryfikator HEATER MIX to linia prostych i niezawodnych urządzeń, dzięki którym radykalnie zwiększa się efektywność ogrzewania obiektu.

W przypadku wysokich obiektów, destryfikator umożliwia lepsze rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu przy jednoczesnym utrzymywaniu mas ciepłego powietrza w strefie przebywania ludzi. Dzięki temu rzadziej włącza się system grzewczy, co pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności.

Pole pracy i wyskokość montażu

Wymiary